• බැනරය

එම්පීපී

 • S501 MPP මතුපිට පැන්සල

  S501 MPP මතුපිට පැන්සල

  MICROSOFT, ASUS, DELL, HP, Acer, වෙනත් අය සඳහා ඇඳුම

  * ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකි ඉඟිය

  * කෙටිමං බොත්තම් දෙකක්

  * 1024 පීඩන මට්ටම

  * Smart Connect සහ Bluetooth අවශ්‍ය නොවේ

  * බුද්ධිමත් බලශක්ති ඉතිරිකිරීම්: මිනිත්තු 2 ක් ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා විරහිත වේ